پیروزی مقتدرانه زارع برابر حریف روس در وزن 125 کیلوگرم

پیروزی مقتدرانه زارع برابر حریف روس در وزن 125 کیلوگرم

در مرحله نیمه نهایی.

0 دیدگاه