شکست محمد نخودی برابر حریف آمریکایی (74 کیلو)

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان - استونی

شکست محمد نخودی برابر حریف آمریکایی (74 کیلو)

0 دیدگاه

;