پیروزی امیرحسین زارع مقابل حریف ارمنستانی (125 کیلو)

امیرحسین زارع در وزن 125 کیلوگیرم مسابقات کشتی جوانان جهان مقابل حریف ارمنستانی خود 10 بر 0 پیروز شد 

0 دیدگاه