اولین حضور دریسا گاناگی در تمرینات پاری سن ژرمن

دریسا گاناگی خرید جدید پاری سن ژرمن روز گذشته اولین تمرین خود را با این تیم انجام داد.

0 دیدگاه

;