عملکرد درخشان گریزمان در مقابل ناپولی

عملکرد درخشان گریزمان در مقابل ناپولی در بازی دوستانه به یک گل زده

2 دیدگاه

بدون مسی بارسلونا عالی بازی کرد 4 تا به نایب قهرمان ایتالیا زد.هز حق نگذریم که رئال ما-رید هم جلوی سالزبورگ اتریش بود اگه اشتباه نکنم خوب بازی کرد. مورچه(اتریش) چیه که کله پاچش(سالزبورگ) چی باشه

حالا مسی با گریزمان قهره راس راسی؟؟؟؟؟؟ یعنی چرا بهش دست نداد؟؟؟؟ :(