خلاصه بازی پروسن مونستر 0 - دورتموند 4 (دوستانه)

این بازی در تاریخ 19 مرداد ماه سال 1398

و 10 آگوست سال 2019 برگزار شد

0 دیدگاه