تمرین امروز ترابزون با حضور مجید حسینی

ترابزون با لژیونر ایرانی اش امروز به تمرین پرداخت.

0 دیدگاه