گل اول رن به پاری سن ژرمن توسط هونو

دیدار سوپر کاپ فرانسه 2019 
تیم پاری سن ژرمن 5 بازی اخیر خود 2 برد، 2 باخت و 1 تساوی کسب کرده. 
تیم رن 5 بازی اخیر خود 1 برد، 2 باخت و 2 تساوی کسب کرده. 
بازی در ورزشگاه Shenzhen Universiade Sports Centre برگزار می شود.

0 دیدگاه