خلاصه بازی ویسل کوبه-گامبا اوزاکا (گلزنی اینیستا)

هفته بیست و یکم لیگ ژاپن 

خلاصه بازی ویسل کوبه 2 - گامبا اوزاکا 2 با درخشش و گلزنی اینیستا

0 دیدگاه