کالدرون: رفیعی و مصلح را خودم نخواستم

کالدرون: رفیعی و مصلح را خودم نخواستم

3 دیدگاه

  • حقیقت را باید گفت
  • 3 مرداد 1398

آقای عرب باید مهاجم آرژانتینی که کالدرون میخواد بگیره در غیر این صورت بره و بعد از این اگر امسال قهرمان نشد لطف کنه بره و یک انسان پاک صادق و فوتبالی کاربلد بیارن در غیر این صورت پرسپولیس نابود میشه و من به عنوان یک هوادار با این همه مشکلات اجتماعی که هست تنها دلخوشیم پرسپولیس اینم بخوان خراب کنن دیگه توان سکوت ندارم خودم از شهرستان تا دم فدراسیون میام

  • امیر نژاد
  • 3 مرداد 1398

یکسال حروم کنیم چیه که یک نفر بی لیاقتی کرده؟

  • پیروز توکلی
  • 3 مرداد 1398

مطمئن باش با این وضعیتی که دارن پیش میبرن،این که هیچ همه مملکتو خراب میکنن.امیدوارم فقط دیر نشه