پیروزی ده گله آاس رم در دیدار تدارکاتی پیش فصل

پیروزی ده گله آاس رم در دیدار تدارکاتی پیش فصل در برابر تراستور از سری D ایتالیا

0 دیدگاه