برترین لحظات کپا با پیراهن چلسی فصل 19-2018

1 دیدگاه

  • Chelsea Shahab
  • 28 تير 1398

یکی از بهترین تصمیمات باشگاه انداختنه کورتوا به رئال و خرید کپا بود .

;