مقایسه عملکرد پیانتک و مرتنز در سری آ

مقایسه عملکرد پیانتک و مرتنز در سری آ

2 دیدگاه

  • فرشاد بالتا
  • 28 تير 1398

لیگ ایتالیا جاییکه مسی اگر دل داشت و واردش میشد تعداد گلهاش در کل فصل به پنج تا هم نمیرسید چراکه دیگه اون سلطه بارسا به تیمهای ختافه و وایادولید و .... وجود نداشت و نمیشد هی پاس بدند مسی از ی متری یا دروازه خالی بزنه نمونش همین کوپا رمضان قبلی شش بازی کرد ی گل از پنالتی مشکوک زد مقابل چه تیمهای سطح پایینی هم

  • فرشاد بالتا
  • 28 تير 1398

لیگ ایتالیا جاییکه مسی اگر دل داشت و واردش میشد تعداد گلهاش در کل فصل به پنج تا هم نمیرسید چراکه دیگه اون سلطه بارسا به تیمهای ختافه و وایادولید و .... وجود نداشت و نمیشد هی پاس بدند مسی از ی متری یا دروازه خالی بزنه نمونش همین کوپا رمضان قبلی شش بازی کرد ی گل از پنالتی مشکوک زد مقابل چه تیمهای سطح پایینی هم