تمرین شوتزنی امروز بارسلونا با دروازه بانها

امروز بازیکنان بارسلونا به تمرین پرداختند.

0 دیدگاه