خلاصه بازی پاری سن ژرمن 6 - دینامو درسدن 1 (دوستانه)

دیدار دوستانه پاری سن ژرمن و دینامو درسدن 

تاریخ 25 تیرماه

0 دیدگاه