فرمول یک بریتانیا؛رکورد شکنی لوئیس همیلتون در خانه

لوئیس همیلتون، راننده مرسدس پیشتر از هم تیمی خود از خط پایان مسابقه گرندپری بریتانیا گذشت و با رسیدن به عدد شش در پیروزی های سیلورستون، رکورد دیگری را به نام خود ثبت کرد.

والتری بوتاس که مسابقه را از خط یک استارت زده بود، با حادثه خودرو آلفا رومئو و ورود ماشین ایمنی در میانه سابقه، پیشتازی را از دست داد و در مکان دوم مسابقه بریتانیا قرار گرفت. با حادثه بوجود آمده بین سباستین فتل و مکس ورشتپن، این چارلز لکلرک بود که توانست رده پایانی روی سکو را تکمیل کند.

0 دیدگاه