3 امتیاز برتر والیبال ایران - لهستان

2 دیدگاه

  • مسی دو سه گانه ی شش گانه.. کریس...eror404
  • 21 تير 1398

حاضر بودم تموم بازیا رو ببازه فقط لهستان رو ببره,ب برزیل هم 3 صفر میبازیم و میایم خونه,اونجا جای بزرگانه و ما هنوز کوچکیم متاسفانه

باید به خاطر حرفای کوبیاک ، با تمام وجودشون بازی می کردند و بازی رو می بردند. شاید این دوره نقطه اوج والیبال ایران باشد . متاسفانه فکر می کنیم همه روزه بهاره . این فرصت طلایی رو از دست دادن . ولی بازم دمشون گرم . نمی دونم ما وقتی به سر حدی از کمال می رسیم متوقف می رسیم ، متوقف می شیم . بابا کمال پایان ندارد . ولی ما می گیم دیگه بسه تا اینجا هم که ومدیم بسه مونه . 😞😞😞😞😞😞😞