واکنش قلعه نویی به احکام دیدار پرسپولیس و سپاهان

واکنش امیر قلعه نویی به احکام صادره کمیته انظباطی درباره دیدار پرسپولیس - سپاهان

0 دیدگاه

;