رالی فوق العاده در ست پنجم بازی برزیل - لهستان

1 دیدگاه

  • سام شاه باغی
  • 20 تير 1398

چه قدر کارشناس خوب داریم.گفته بودن اره برزیل کار راحتی داره.هنوز نفهمیدن که والیبال نتیجه معلوم نمیشه.در ضمن ترس در قیافه مجری و مفسر نمایان بود.عرضه داشت برد