تمرینات ستارگان چلسی زیر نظر فرانک لمپارد (18-04-98)

نگاهی به تمرینات امروز تیم چلسی با حضور فرانک لمپارد

0 دیدگاه