خلاصه بازی آمریکا 0 - مکزیک 1 (فینال کونکاکاف)

خلاصه بازی امریکا 0 - مکزیک 1 (فینال کونکاکاف)

1 دیدگاه

چه تیمی شده آمریکا... خیلی خوب بازی کرد... واقعا پیشرفت فوق العاده ای کردن. از این تیم در آینده بیشتر خواهیم شنید