یزدانی : دوست داشتم با منتظری در استقلال رقابت کنم

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با سیاوش یزدانی خرید جدید استقلال

دیدگاه ها