‏رفیعی برای مذاکره و تسویه حساب به باشگاه امد

اختصاصی "ورزش سه"
سروش رفیعی به سئوال خبرنگاران پاسخ نداد

1 دیدگاه

باز هم سروش و شجاع با هم فکر کردن و هر دو تا شون اومدن

;