درچنین روزی؛ والی دیدنی فان باستن در فینال یورو 1988

3 دیدگاه

  • سعید عبدالله زاده
  • 4 تير 1398

طرفدار آلمان بودم و همیشه با دوستای طرفدار هلند کل کل داشتیم و داریم. ولی این گل واقعه تاریخیه. داسایف با اون ابهتش بدجوری مغلوب فان باستن شد.

  • مهرداد آزادی
  • 4 تير 1398

وای چقدر تو بازی تلاش میکردیم مثل این گلو بزنیم ولی کسی مثل فان باستن نمیاد حیف مصدومیت حیف.....

  • رضا شمانی
  • 4 تير 1398

گل اول کمی کمتر از این ولی اون هم بسیار زیباست اونم با اون قیافه خاص رودگولیت که واقعا اون زمان یک قیافه بسیار خاص بود