تمام 169 گل جام جهانی 2018 روسیه (قسمت2)

مروری بر تمامی گلهای به ثمر رسیده در جام جهانی 2019 روسیه - قسمت دوم

2 دیدگاه

  • سعید آقامیرزالو
  • 4 تير 1398

خوبه

  • سعید آقامیرزالو
  • 4 تير 1398

خوبه ولی یه دروغی آشکار هس که تمام گلها نیس وفقط گلهای بعضی مسابقات است