نظر سرهنگ علیفر درباره نحوه اجرا و دستمزد گزارشگران تلویزیون

نظرات سرهنگ علیفر درباره نحوه گزارشگری عادل فردوسی پور؛مزدک میرزایی؛جواد خیابانی؛محمدحسین میثاقی

1 دیدگاه

  • علی الهیاری
  • 3 آذر 1398

مربی خوبی از اب درمیاد