علی اکبر طاهری : من مقصر ماجرای طارمی نیستم

طاهری به صراحت اعلام کرد در ماجرای مهدی طارمی و محرومیت پرسپولیس هیچ تقصیری ندارد

0 دیدگاه