جواب طاهری به صحبتهای حاج رضایی درباره بی کفایتی مدیریتی خود

جواب علی اکبر طاهری به صحبتهای حاج رضایی درباره بی کفایتی مدیریتی خود

1 دیدگاه

  • محمود ص.
  • 28 خرداد 1398

الان چرا طاهری داره گندپوشونی میکنه دوره این یک افتضاحی پیش امده ونیازی هم نیست جزییاتو بما بگه فیفا باید گوش میداد که محروم کرد.حالا ایشون کجامیخاداز این توجیهاتش استفاده کنه نامعلومه

;