بررسی مشکلات مالی پشت پرده پرسپولیس توسط طاهری

مدیرعامل اسبق پرسپولیس از مشکلات مالی و عملکرد مالی خود در زمان مدیریتش در باشگاه پرسپولیس می گوید

0 دیدگاه

;