10 برخورد خطرناک در مسابقات فرمول یک موناکو

فوتبال ملی - 08 خرداد 1398 ساعت 16:10 - 2824 بازدید

نگاهی به برخورد ماشین ها و خارج شدن ماشین ها از مسیر مسابقه در مسابقات فرمول یک موناکو 2019

کامنت دیدگاه ها