صحبت‌های‌استیلی و جشن‌بازیکنان‌امید بعد‌از صعود به‌مرحله‌نهایی‌انتخابی‌المپیک

تیم امید ایران باید در دی ماه برای رسیدن به المپیک ٢٠٢٠ در چهار گروه چهار تیمی تلاش کند؛ سه تیم اول آن مسابقات به همراه ژاپن که میزبان مسابقات است، چهار سهمیه آسیا در المپیک پیش رو خواهند بود.

0 دیدگاه

;