حضور آزمون‌‍و مجللی در مناطق سیل‌زده استان‌گلستان

1 دیدگاه

سردار مردم ترکمن صحرا قوی هستن شکی نیست،مسئولین ما قویتر از مردم هستن که با دیدن این وضعیئت ساکت نشستن و‌دست رو دست گذاشتن تا مردم تلف بشند،،مسئولین عزیز بجای اینکه به کشورهای دیگه کمک کنید یا کمک‌های بشردوستانه را فورا به کشورهای بلا زده بفرستین مردم ترکمن صحرا را دریابید،الان‌نمایندگان اصفهان بودن دسته جمعی استعفا میدادن همچی در عرض چند ساعت درست میشد پس کجاید مسئولین و‌نماندگان محترم،کجاید که حتی صداسیما پوشش گسترده نمیده این بلای بزرگ و طبیعی را؟