رد شدن آقای خاص در رئال؛ "بازیکنان او را نخواستند!"

3 دیدگاه

  • سید جعفر موسوی
  • 21 اسفند 1397

همه از آقای مزخرف بدشون میاد همراه با بیل

  • hasan salah
  • 21 اسفند 1397

مزخرف نه ولی با حاشیه

  • علیرضا اهوازی
  • 21 اسفند 1397

ای گفتی چی بشه هازاد بنزما امباپه (وینسویس)