زمین خوردن عجیب قدوس هنگام ضربه کرنر

3 دیدگاه

  • infinite challenge
  • 11 اسفند 1397

بنده خدا چمن زیر پاش کنده شد. فقط بد شانسی آورد پاش توپ رو لمس کرد و اوت رفت. گزارش گره خیلی بی دقت و بی جنبه بود.

خب فوتباله و این اتفاقات فقط اون گزارشگر احمق چرا اونجوری میخنده فقط کافیه توپوق هاشو بزاری جلوش حالش گرفته بشه.

  • سهیل تهران
  • 12 اسفند 1397

یعنی تنها حرکت قابل ذکر قدوس توی این بازی همین زمین خوردن ش بوده ؟!