برترین لحظات امیلیانو سالا در تیم نانت فرانسه

5 دیدگاه

واقعا بد مرگی داشت. خدا رحمتش کنه...

  • حمزه ناظمی معزآبادی
  • 15 بهمن 1397

خدا به پدر و مادرش خیلی خیلی صبر بده ...

  • عادل 10
  • 15 بهمن 1397

اگه از بین ما رفته امیدوارم روحش شاد باشه RIP

  • Roozbeh Karimi
  • 16 بهمن 1397

هم سالا هم مالک لستر روحشون شادخدارحمتشونکنه

  • Roozbeh Karimi
  • 16 بهمن 1397

خدا رحمتش کنه