یادبود برای سرنوشت شوم امیلیانو سالا

ادای احترام هواداران نانت برای امیلیانو سالا بازیکن این تیم که از سرنوشتش خبری در دست نیست. این بازیکن با هواپیما در حال سفر برای ثبت قرارداد با کاردیف سیتی بود که هواپیما ناپدید شد!

0 دیدگاه