خداحافظی فابرگاس با هواداران چلسی

5 دیدگاه

  • امیر محمودخانی
  • 15 دی 1397

بازیکن نبود در حد ژابی الونسو مام نبود

  • m s
  • 16 دی 1397

ژابی الونسوی شما؟؟؟خندیدیم دمت گرم بیشتر با قسمت شماش

  • Barsam Nikdel
  • 16 دی 1397

برو مدرسه دیر میشه ها امیر محمود خانی

بازیش بکر بود دلمون برای این نسل خیلی زود تنگ میشه

کاش هیچوقت از بارسا نمی رفت. هیچ بازیکینی اندازه سسک با مسی هماهنگ نبود.

;