کسب دو مدال برنز تک ضرب و مجموع توسط همایون تیموری

همایون تیموری ملی پوش دسته 109+ کیلوگرم کشورمان با مجموع 414 کیلوگرم به دو مدال برنز یکضرب و مجموع مسابقات قطر کاپ دست یافت.


 

0 دیدگاه

;