گزارش اختصاصی از شرایط عجیب و غریب بیرون ورزشگاه نقش جهان

1 دیدگاه

  • مهدی آبست
  • 18 آذر 1397

مشکل بلیط هیچ وقت در فوتبال ایران تمامی ندارد....

;