تیم منتخب بازیکنان به انتخاب مارکو فان باستن

1 دیدگاه

عجب تیم تاپی انتخاب کرده ولی برام جالبه که تو تیمش چرا رودگولیت و فرانک ریکاردرا انتخاب نکرده؟