سه حرکت یک ضرب علی هاشمی در قهرمانی جهان

نایب قهرمانی علی هاشمی در حرکت یک ضرب مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان - 102 کیلو گرم - عشق آباد 2018 

1 دیدگاه

  • مبین رستم پور
  • 17 آبان 1397

ماشالا مرد با غیرت ایلامی

;