سه حرکت یک ضرب رضا بیرالوند در قهرمانی جهان

کسب مقام چهارم رضا بیرالوند در حرکت یک ضرب مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان - 102 کیلو گرم - عشق آباد 2018 

0 دیدگاه

;