20 سیو باورنکردنی از دروازه بانان

4 دیدگاه

  • حمید رضا کاظمی
  • 30 مهر 1397

خوب راحت مینوشتین " 20 سیو باورنکردنی از تراشتگن " دیگه چرا لقمه رو دور سرتون چرخوندین .

  • محمدجواد ابراهیمی
  • 30 مهر 1397

همه تراشتگن بود ... خخخخ عجب توپ هایی هم گرفت

  • پرسپولیس سلطان قلبها
  • 30 مهر 1397

بهتره بنویسید از ترشتگن نه دروازه بان ها

این بیشتر سیو های تراشتگین هست تا دروازبانان.البت ی نویر هم وسطش بود

;