شبیه سازی لگو دیدار بارسلونا - سویا

4 دیدگاه

  • Hassan Rezaei
  • 29 مهر 1397

با هر منطقی حساب کردم گل اول سویا اصلا و ابدا شبیه گل اصلی بازی نبود.. گل سویا طرف از پشت محوطه شوتید، لنگلت رفت با سر دفع کنه، نتونست فقط جهت توپو عوض کردو توپم رفت گوشه دروازه و به لطف لنگلت ترشتگن هم دیگه نتونست کاری کنه.. ولی اینجا کلا یه گل دیگه رو نشون دادن!

  • Hassan Rezaei
  • 29 مهر 1397

با هر منطقی حساب کردم گل اول سویا اصلا و ابدا شبیه گل اصلی بازی نبود.. گل سویا طرف از پشت محوطه شوتید، لنگلت رفت با سر دفع کنه، نتونست فقط جهت توپو عوض کردو توپم رفت گوشه دروازه و به لطف لنگلت ترشتگن هم دیگه نتونست کاری کنه.. ولی اینجا کلا یه گل دیگه رو نشون دادن!

  • Fc club barcelona بارسلونا
  • 30 مهر 1397

بسیار جالب و دیدنی بود در مورد نظر آقای رضایی من کاملا موافقم

  • Roozbeh Karimi
  • 6 آبان 1397

رئال0سویا3

;