پیروزی دلچسب حسینی مقابل حریف اردنی و صعود به نیمه نهایی

میرهاشم حسینی 30 - احمد ابوغاش (اردن) 27  - (68- کیلوگرم) -مرحله یک چهارم -مسابقات جایزه بزرگ  2018 انگلیس

0 دیدگاه