شوخی با نریموسی و حواشی طنز هفته سوم پرسپولیس

4 دیدگاه

هردستی بالا دستی داره...

  • Zeynoo MLZ
  • 23 مرداد 1397

پس منتظر تلافی ارتش سرخ اسیا باشید البته نه مثل شما ناجوانمردانه در زمین فوتبال پاسخ سخت ومحکمی میگیرید

ازهردست که بدی باهمون دست میگیری

  • سید محمدرضا مسعودی علوی
  • 21 مرداد 1397

هوادارای پرسپولیس اگه موفقیت تیم رو میخوان باید فکر تلافی کردن و حاشیه سازی دوباره برای تیم رو از ذهنشون پاک کنن # دوباره قهرمانیم

  • Zeynoo MLZ
  • 23 مرداد 1397

واقعا افرادی مثل نریموسا مربی استقلال اهواز باعث سر افکندگی مردم خوب وفهیم خوزستان هستن واقعا سنگ تموم گذاشتن اقای نری موسی مدعی چند سال سابقه رو اعصاب رفتن داره لطفا چهار گوشه اتاق گزارشگری ببوس یه کشور از دست گزارشای اعصاب خورد کن راحت کن بازنشستگی همچین چیز بدی نیست به خدا

;