مصاحبه با تیم داوری پیش از قضاوت رده بندی بخش اول

1 دیدگاه

  • آرمین نراقی
  • 26 تير 1397

من متوجه نمیشم چرا اینقدر در مورد سیستم کمک داور ویدئویی خبرنگارا سوال میکنن بازم نمیفهمن و از طرف مردمم میگن ااهههه نمیدونستیم بابا تمام صحنه های بازی توسط اونا کنترل میشه اگر داور اشتباهی بکنه ثاتیرگزار باشه بهش اطلااع میدن باز دوباره میان میگن چرا فلان صحنه پس به داور اطلاع ندادن خب جوابش سادستت چون باداور هم نظر بودنن دیگه نیازی نیست صحنه ای که بزعم شما مشکوک بوده بازبینی بشه