فرشاد احمدزاده در بازی تدارکاتی اشلاسک وروچلاو

1 دیدگاه

  • سید محمد ساداتی
  • 18 تير 1397

ورزشگاه و اطرافش چقدر شبیه زمین عضدی و رشتِه D: