شبیه سازی لگو دیدار روسیه - عربستان

2 دیدگاه

  • کاوس کیکاوس بهبهانی
  • 25 خرداد 1397

عالی بود.دم سازندش گرم

  • رحمان تمجیدی
  • 25 خرداد 1397

بازیکنای عربستان دقیقا مث همین ماکت ها بودن 😂😂