اتفاق تکراری و هجوم هواداران مراکش در پایان بازی

2 دیدگاه

مدیریت مأموران برای کنترل و پاکسازی زمین جالب بود!

  • مهرداد آزادی
  • 15 خرداد 1397

یعنی رو دست ما اومدن